Εταίροι

Ο Βρετανικός Ερυθρός Σταυρός (BRC)

Είναι ο επικεφαλής της σύμπραξης του έργου SAFE. Το BRC είναι το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό ίδρυμα που παρέχει υποστήριξη σε άπορους αιτούντες άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μία από τις σημαντικότερες πτυχές του έργου της BRC είναι με τους νεαρούς πρόσφυγες και τα ασυνόδευτα παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το BRC προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε ασυνόδευτα παιδιά και νεαρούς πρόσφυγες, οι οποίες επικεντρώνονται στην πρακτική και συναισθηματική υποστήριξη στο πλαίσιο του συστήματος ασύλου, στη μετάβαση στην ενηλικίωση και στην πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στο redcross.org.uk/What-we-do/Refugee-support

Ερυθρός Σταυρός της Δανίας (DRC)

Είναι ο κορυφαίος οργανισμός στη Δανία ο οποίος ασχολείται με όλες τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και ιατρικές πτυχές που έχουν να κάνουν με τη φροντίδα των αιτούντων άσυλο. Το DRC διαχειρίζεται τα κέντρα υποδοχής των αιτούντων άσυλο από το 1984 και εργάζεται για να εξασφαλίσει ότι οι αιτούντες άσυλο στη Δανία έχουν μια ασφαλή, ουσιαστική και αξιοπρεπή ζωή, καθώς περιμένουν τον διακανονισμό της υπόθεσής τους. Το πρώτο ειδικό κέντρο του DRC για τα ασυνόδευτα παιδιά άνοιξε το 1990. Το έργο του DRC με τα ασυνόδευτα παιδιά περιλαμβάνει τη λειτουργία ειδικών κέντρων (σχολικές μονάδες, κλινικές υγείας, κοινωνικά μέτρα), τη στρατολόγηση κηδεμόνων και παρατηρητών, την ψυχολογική παρακολούθηση των παιδιών, την παρακολούθηση των συγγενικών τους σχέσεων, την παροχή στήριξης σε επαγγελματίες που εργάζονται σε δήμους ως προς τον τρόπο υποδοχής των παιδιών μεταναστών, την ανάπτυξη μεθόδων για την εξασφάλιση της συμμετοχής των οικογενειών.
https://www.rodekors.dk

Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (CARDET)

Είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με έδρα την Κύπρο. Το CARDET εξελίσσεται σε ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην ευρωμεσογειακή περιοχή στους τομείς της έρευνας, της αξιολόγησης και της ανάπτυξης. Η ομάδα του CARDET έχει ολοκληρώσει επιτυχώς περισσότερα από 130 έργα σε περισσότερες από 40 χώρες και έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων που εστιάζουν στους μετανάστες και την ενσωμάτωση. Το CARDET έχει ιδρύσει το Μεσογειακό Δίκτυο Μετανάστευσης, το Cyprus Focal Point του Ευρωπαϊκού Δικτυακού Τόπου για την Ένταξη και είναι ο εταίρος που εκπροσωπεί την Κύπρο στον δείκτη πολιτικής για την ένταξη μεταναστών (ΜΙΡΕΧ).
www.cardet.org

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)

Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με περισσότερα από 40 χρόνια συσσωρευμένης εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες και ως εκ τούτου συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των παλαιότερων και πιο σημαντικών ελληνικών ΜΚΟ. Το όραμά του είναι να ενισχύσει την ευημερία των ευάλωτων ομάδων με βιώσιμο τρόπο, ενισχύοντας τις ικανότητές τους και αυξάνοντας την πρόσβασή τους σε πόρους. Το ΚΜΟΠ έχει αναπτύξει μια σειρά έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας σχετικά με την κοινωνική πρόνοια και την υγεία, την απασχολησιμότητα και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κυριότερες δραστηριότητες του οργανισμού εστιάζουν στην πρόληψη της πολύπλευρης βίας και της μισαλλοδοξίας (όπως βία με βάση το φύλο, ρητορική μίσους, ρατσισμός και ξενοφοβία), στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και στην προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων.
www.kmop.gr