Partnere

Britisk Røde Kors (BRC)

Er ledende partner i SAFE-projektet. Britisk Røde Kors er den største velgørenhedsorganisation, der yder støtte til udsatte asylansøgere i Storbritannien. En af de mest markante dele af Britisk Røde Kors’ arbejde er med unge flygtninge og uledsagede børn i Storbritannien. Britisk Røde Kors tilbyder en række ydelser til uledsagede børn og unge flygtninge der fokuserer på praktisk og følelsesmæssig støtte i asylsystemet, overgangen til voksen og adgang til uddannelse og kurser. Læs mere på redcross.org.uk/What-we-do/Refugee-support

Dansk Røde Kors (DRC)

Er den førende organisation i Danmark på alle humanitære, sociale og helbredsmæssige opgaver tilknyttet støtte til asylansøgere. Dansk Røde Kors har administreret modtagecentre for asylansøgere siden 1984 og har til rolle at sikre at asylansøgere i Danmark får en tryg, meningsfuld og værdig hverdag, mens de venter på en afklaring af deres asylsag. Dansk Røde Kors’ første center til udledsagede børn åbnede i 1990. Dansk Røde Kors arbejde med uledsagede og ledsagede børn inkluderer specielle centre (skole enheder, sundhedsklinikker, sociale foranstaltninger), rekruttering af repræsentanter, psykologiske screeninger af børnene, vurderinger af ledsagerrelationer og støtte til fagfolk i kommunerne med hensyn til hvordan børnene bedst modtages. Læs mere på https://www.rodekors.dk

Center for the Advancement of Research and Development in Educational Technology (CARDET)

Er en uafhængigt, non-profit, ikke-statslig, forsknings- og udviklingsorganisation baseret på Cypern. CARDET er ved at blive en af de ledende institutioner i Euro-middelhavsregionen indenfor forskning, evaluering og udvikling. Medarbejderne hos CARDET har udført mere end 130 projekter i mere end 40 lande, og har omfattende erfaring med at udvikle og implementere programmer med fokus på migranter og integration. CARDET er grundlæggerne til Mediterranean Migration Network, Cyprus Focal Point of the European Website on Integration og Cyprus partner for Migrant Integration Policy Index Project.
www.cardet.org

Family and Childcare Centre (KMOP)

Er en non-profit organisation med mere end 40 års erfaring med levering af service til udsatte grupper og er blandt de ældste og mest fremtrædende græske NGO’er. KMOPs vision er at styrke sårbare gruppers trivsel på en bæredygtig måde, ved at styrke deres kapacitet og adgang til ressourcer. KMOP har udviklet en række mindre og større projekter om social velfærd og sundhed, beskæftigelse og beskyttelse af menneskerettigheder. Organisationens hovedaktiviteter fokuserer på forebyggelse af vold og intolerance (såsom kønsbaseret vold, hadudtalelser, racisme og fremmedhad), og kampen mod menneskehandel og beskyttelse af ofrenes rettigheder.
www.kmop.gr