ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο SAFE αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικογενειακής φροντίδας, με απώτερο στόχο την προώθηση της ευημερίας και τη διασφάλιση της προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών στο ΗΒ, την Ελλάδα, τη Δανία και την Κύπρο.

About the project

NEWS

Kick-off meeting

Kick-off meeting

Introducing: SAFE Supporting unAccomompanied children with Family-based care and Enhanced protection

Gap Analysis and Needs Assessment Report

Gap Analysis and Needs Assessment Report

SAFE’s partners British Red Cross (BRC), Danish Red Cross (DRC), KMOP and CARDET identified the main objectives and methodologies in producing the gap analysis and need assessment in the four countries during the kick-off meeting.

Development meeting in Copenhagen

Development meeting in Copenhagen

SAFE’s partners met on 15-16 May 2018 for the second time in Copenhagen and was joined by two members of the Danish national advisory board.