ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο SAFE αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικογενειακής φροντίδας, με απώτερο στόχο την προώθηση της ευημερίας και τη διασφάλιση της προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών στο ΗΒ, την Ελλάδα, τη Δανία και την Κύπρο.

About the project

NEWS

Keep them SAFE – Conference for Unaccompanied minors in Cyprus

Keep them SAFE – Conference for Unaccompanied minors in Cyprus

CARDET with the support of the Hope for Children and the Mediterranean Migration Network organizes on Wednesday, 6th of November ((08:30 – 13:30 ) at the Classic Hotel (El Greco hall)

SAFE closing conference in Brussels, Belgium

SAFE closing conference in Brussels, Belgium

The SAFE project held their closing conference in Brussels, Belgium on 29 October 2019. At the conference, SAFE partners presented country specific key deliverables, as well as disseminated the project’s policy recommendation paper titled “Ensuring the best interest of the child and family unity in the Dublin process”.

Ensuring the best interest of the child and family unity in the Dublin process

Ensuring the best interest of the child and family unity in the Dublin process

The SAFE project has compiled a policy recommendation paper titled, “Ensuring the best interest of the child and family unity in the Dublin process”.