Για το έργο

Επισκόπηση

Το έργο SAFE (Supporting un-Accompanied children with Family-based care and Enhanced protection – Στηρίζοντας τα ασυνόδευτα παιδιά μέσα από οικογενειακή μέριμνα και ενισχυμένη προστασία) άρχισε με πρωτοβουλία του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού (ΗΒ) και υλοποιείται σε συνεργασία με το KMOΠ (Ελλάδα), τον Ερυθρό Σταυρό της Δανίας (Δανία) και το CARDET (Κύπρος), για μια περίοδο δύο χρόνων, αρχίζοντας από τον Νοέμβριο 2017. Το έργο SAFE παρέχει εκπαίδευση και στήριξη σε επαγγελματίες και ειδικούς ‘πρώτης γραμμής’, ανάδοχους φροντιστές, κηδεμόνες και οικογενειακούς φροντιστές, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και αυτοπεποίθηση, ώστε να παρέχουν ποιοτική οικογενειακή φροντίδα σε ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες. Οραματιζόμενο όλα τα ασυνόδευτα παιδιά ως τους τελικούς αποδέκτες του, το έργο SAFE θα παρέχει τις δραστηριότητές του στους ειδικούς και τους επαγγελματίες που δουλεύουν με τα εν λόγω παιδιά, καθώς και στους ανάδοχους φροντιστές και κηδεμόνες τους. Άλλοι αποδέκτες είναι το γενικό κοινό και οι φορείς χάραξης πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο SAFE αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικογενειακής φροντίδας, με απώτερο στόχο την προώθηση της ευημερίας και τη διασφάλιση της προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών στο ΗΒ, την Ελλάδα, τη Δανία και την Κύπρο

Στόχοι

  • Ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων των επαγγελματιών φροντίδας, των ανάδοχων φροντιστών και κηδεμόνων.
  • Ενίσχυση της οικογενειακής φροντίδας και προώθηση της ευημερίας των ασυνόδευτων παιδιών.
  • Διασφάλιση της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, τη Δανία και την Ελλάδα.

Δραστηριότητες

  • Εκπαιδευτικές ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης για επαγγελματίες
  • Εκπαιδευτικές ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης για ανάδοχους φροντιστές, κηδεμόνες και οικογενειακούς φροντιστές.
  • Πρόσωπο-με-πρόσωπο εκπαίδευση επαγγελματιών και ανάδοχων φροντιστών, κηδεμόνων και οικογενειακών φροντιστών.
  • Ευαισθητοποίηση και προώθηση της οικογενειακής φροντίδας για ασυνόδευτα παιδιά στους φορείς χάραξης πολιτικής και το ευρύ κοινό.

Το «SAFE» είναι ένα σύντομο ντοκιμαντέρ για τις εμπειρίες και το ταξίδι ασυνόδευτων παιδιών τα οποία έχουν ταξιδέψει με προορισμό την Ευρώπη. Σε αυτό, ακούμε την ιστορία πέντε νέων ανθρώπων που ταξίδεψαν από το Αφγανιστάν και την Ερυθραία, για να εγκατασταθούν στο ΗΒ και τη Δανία. Συζητούν τους λόγους για τους οποίους εγκατέλειψαν την πατρίδα τους, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στο ταξίδι τους προς την Ευρώπη, καθώς και για ζητήματα που αφορούν τη ζωή τους μετά την άφιξη: πώς αισθάνονται για τη διαδικασία ασύλου, τις διαφωνίες όσον αφορά την ηλικία και τις ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στα χρόνια που μπορεί να περάσουν μέχρις ότου τους χορηγηθεί, τελικά, το οριστικό καθεστώς πρόσφυγα.

Το ντοκιμαντέρ συζητά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα ασυνόδευτα παιδιά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και το τραύμα που μπορεί να αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα των γεγονότων που έχουν βιώσει στις πατρίδες τους· εξερευνά, επίσης, τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς την Ευρώπη και τα ψυχολογικά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν καθώς τα παιδιά αναμένουν για την απόφαση των αρχών σχετικά με τις αιτήσεις ασύλου τους.

Γυρισμένη στο ΗΒ, τη Δανία, την Ελλάδα και την Κύπρο, η ταινία έχει σκηνοθετηθεί από τον Anton Califano της εταιρείας παραγωγής ταινιών Movement In Media.