Om Projektet

Overblik

SAFE – Støtte til uledsagede og ledsagede børn med beskyttelse og omsorg i et familielignende miljø – blev indledt og gennemført af Britisk Røde Kors i partnerskab med den græske organisation KMOP, Røde Kors Asyl i Danmark og cypriotiske CARDET over en to-årig periode fra november 2017. SAFE tilbyder e-læringskurser til kompetenceudvikling af fagprofessionelle og primære omsorgspersoner som arbejder med uledsagede og ledsagede børn, så de kan yde den bedst mulige støtte til børnene. SAFE’s primære målgruppe er uledsagede og ledsagede børn, hvorfor aktiviteterne vil være målrettet de fagprofessionelle og primære omsorgspersoner der yder støtte til denne gruppe. Derudover vil projektet være målrettet politikere og andre beslutningstagere på nationalt og europæisk niveau.

SAFE har til formål at forbedre indsatsen og støtten til uledsagede og ledsagede børn i Storbritannien, Grækenland, Danmark og Cypern.

Mål

  • Opbygge viden og kompetencer hos fagprofessionelle og primære omsorgspersoner, der yder støtte til uledsagede og ledsagede børn.
  • Fremme trivslen hos uledsagede og ledsagede børn og styrke deres mulighed for omsorg i familielignende miljøer.
  • Sikre beskyttelsen af uledsagede og ledsagede børn i Storbritannien, Grækenland, Danmark og Cypern.

Aktiviteter

  • E-læringskursus for fagprofessionelle
  • E-læringskursus for primær omsorgspersoner
  • Oplæg
  • Skabe offentlig opmærksomhed om uledsagede og ledsagede børns behov for omsorg i et familielignende miljø.

SAFE-filmen er en kort dokumentar om flugten og de oplevelser uledsagede og ledsagede børn gennemgår på deres vej til Europa. I filmen møder vi fem unge mennesker, der er flygtet fra Afghanistan og Eritrea for at bosætte sig i Storbritannien og Danmark. De fortæller om deres baggrund for at forlade deres hjemlande, de problemer de møder på flugten til Europa, deres tanker om asylprocessen efter ankomsten, tvivlsspørgsmål om deres alder og de mange andre udfordringer de møder i tiden hvor de venter svar på deres asylsag.

Filmen diskuterer de farer uledsagede og ledsagede børn møder under deres flugt og den traumer der kan udvikles som resultat af tidligere oplevelser i deres hjemland og de psykologiske problemer der kan opstå mens børnene venter på svar på deres asylansøgning.

Filmet i Storbritannien, Grækenland, Danmark og Cypern. Filmen er instrueret af Anton Califano fra Movement In Media.