E-læringskurser

Om SAFE e-læringskurserne

SAFE’s e-læringskurser har til formål at styrke viden og kompetencer hos fagprofessionelle og primære omsorgspersoner, der yder støtte til uledsagede og ledsagede børn.

SAFEs manualer

Formålet med SAFEs manualer er at udstyre de fagprofessionelle og primære omsorgspersoner med den nødvendige viden og værktøjer og gøre dem i stand til at imødekomme behovene hos uledsagede og ledsagede børn i Storbritannien, Danmark, Grækenland og Cypern. Manualerne er tænkt som vejledning i SAFEs uddannelsesmoduler samt yderligere tip og værktøjer til arbejdet med uledsagede og ledsagede børn.

Hvem er kurserne målrettet?

SAFE’s e-læringskurser er udviklet til at adressere behovene hos:

De primære omsorgspersoner Dette kan være ledsager, netværks- eller plejeforældre som tilbyder omsorg i familiebaserede rammer og fungerer som barnets primære omsorgsperson. De der tager sig af barnets daglige behov.

De fagprofessionelle: De der arbejder med uledsagede og ledsagede børn, så som socialrådgivere, psykologer, tolke, centermedarbejdere, frivillige osv.

Derudover, er SAFE’s e-læringskurser relevante for en bred række af fagprofessionelle og enkeltpersoner der ønsker at styrke deres viden om spørgsmål relateret til uledsagede og ledsagede børn i Europa.

Kursusstruktur

Hvert af de to e-læringskurser består af to moduler:

Grundmodul: dette modul giver en introduktion til at forstå den samlede situation for uledsagede og ledsagede børn, deres mangeartede behov og en tilgang til at arbejde med børnene.

Landespecifikke modul: (for Storbritannien, Grækenland, Danmark og Cypern) dette modul er tilpasset den landespecifikke kontekst og giver information om de nationale forhold of lovgivningsmæssige rammer. *Vær venligst opmærksom på, at der ikke er udviklet et e-læringsmodul for primære omsorgspersoner i Cypern. E-læringsmodulerne er estimeres at tage mellem 60 – 90 minutter at gennemføre. Det vil dog variere fra person til person.

Generelle læringsmål

Efter gennemførslen af dette kursus forventes det, at kursisterne vil have en god forståelse for situationen for uledsagede og ledsagede børn, et overblik over deres specifikke behov og viden om hvordan de kan imødekommes. Kursisterne vil derudover få landespecifik viden og information om rammerne for omsorgsansvar i de respektive lande.

Om udviklerne af e-læringskurserne:

SAFE bliver gennemført af de fire partnere Britisk Røde Kors, som er den ledende partner, KMOP – Family and Childcare Centre (Grækenland), Røde Kors Asyl (Danmark) og CARDET – Centre for Advancement of Research and Development in Technology (Cypern). Indholdet af e-læringskurserne repræsenterer kun synspunkter fra partnerne i SAFE-projektet. Europa-Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for brugen af informationer herfra.

Nøglebegreber:

Uledsaget barn: Et barn under 18 år der er indrejst og søger asyl uden ledsagelse af sine forældre eller andre myndige personer, som kan anses for at være trådt i forældrenes sted.

Ledsaget barn: Et barn under 18 år der indrejser og søger asyl uden sine forældre men sammen med voksne fra familiens netværk, som ikke juridisk set er indehavere af forældremyndighed over barnet. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis en mindreårig asylansøger er indrejst sammen med sine bedsteforældre, onkel/tante eller en ældre voksen søskende.

Omsorg ydet i et familielignende miljø: Dette kan være plejeforældre eller familiens netværk, som tilbyder omsorg i familiebaserede rammer og fungerer som barnets primære omsorgsperson.

Plejefamilie: En ikke-beslægtet familiepleje (folk, der ikke er kendt af barnet), der giver barnet alternativ omsorg. Familien er valgt, oplært, godkendt til og ført tilsyn med som plejefamilie.

Netværkspleje: en omsorgsperson fra familiens udvidede netværk eller en nær familieven, som barnet er bekendt med. Det vil som oftest være slægtninge såsom bedsteforældre, onkler eller søskende eller andre voksne der har en nær forbindelse til barnet. Personen har ikke nødvendigvis fulgt barnet gennem flugten hele vejen fra hjemlandet.